Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Lejeboligens rolle i samfundsøkonomien

Står ejerboligen over lejeboligen? Er forsvaret for lejesektoren kun socialpolitik, – eller er det også et spørgsmål om en sund samfundsøkonomi? International forskning peger på, at sammenhængene er anderledes end de fleste umiddelbart tænker, og de samfund, der har en stor og velreguleret lejeboligsektor, ligger rent faktisk økonomisk i førerfeltet. Af Jørgen D. Jensen, bestyrelsesmedlem […]

Rudolf & Hansine Bedsted

Rudolf og Hansine Bedsted var nogen af dem, der i foråret 1944 flyttede ind i AAB’s første byggeri i Skive. I AAB’s nuværende medlemsprotokol er Rudolf Bedsted opført som medlem nr. 1, han døde i juni 1991, men Hansine Bedsted bor stadig i Ringparken (NB: teksten her er fra 1991) , men ikke i afdeling […]

At sætte sig spor i gaderummet

Indeklemt mellem to butiksfacader – og to ejendomme i Guldsmedegade i Århus – finder man dette smalle plankeværk. Sikret med et jernbeslag – for at gør det mere bestandigt. Dertil afskallet maling og grafittitags. Et lille helle for nogen, der ville sætte sig et beskedent spor. Lige her provokerer det ingen. Hvem synes det plankeværk […]

316 lejligheder i boligblokke langs Dalgas Alle i Skive

På samme måde som byggeriet imellem Egerisvej og Kirke Alle i Skive indgik i et velplanlagt byområde med offentlige faciliteter, som skole, daginstitution og kirke, butikker, ejer- og lejeboliger blev AAB’s byggerier på Dalgas Alle integreret i et helt nyt boligområde. Ved opbygningen af Dalgaskvarteret byggede man på erfaringerne fra det tidligere projekt på den […]

Gadeteater og ejerlejligheder en lørdag i 1978

I tre år – mellem gymnasietiden og starten på en egentlig uddannelse – oplevede jeg, dels rollen som industriarbejder og dels forskellige dele af 70’ernes sprudlende aktiviteter i det engagerede ungdomsliv, som engang udfoldede sig på venstrefløjen. Det blev f.eks. til Organisationen til oplysning om A-kraft (OOA), berøring til folk fra Tvind og den rejsende […]

Hotel, husvildeboliger, kommunekontor og nu P-plads

Hjørnet Østergade/Brogaardsgade Skive juni 2008. I de første mange år efter krigen, blev man ikke tildelt en lejlighed hos et af byens boligselskaber, før man var erklæret boligberettiget af kommunens boliganvisningskontor. Dette var nødvendiggjort af den store mangel på lejligheder. For de boligberettigede familier, som ikke fik anden lejlighed, måtte kommunen selv træde til. Det […]

Kranbyggeriet i Egeris – en ny bydel syd for åen

Allerede før krigen satsede Skive kommune på, at der skulle ske en byudvikling på de jorder umiddelbart vest for det gamle Brårup, som kommunen havde købt i 1922. I planerne indgik, at banegården skulle flyttes fra den gamle placering ved Viborgvej. DSB var interesseret i en flytning på grund af disse upraktiske forhold omkring den […]

Kurdisk skolefrøken med lerklinet koloniengelsk

For nogle år siden oplevede jeg som lejerrepræsentant i det lokale beboerklagenævn et besynderligt eksempel på kultursammenstød. En enlig ældre ugift kurdisk flygtning boede til leje hos et boligselskab. Selskabet klagede over, at hun gjorde skade på lejligheden. Da vi mødte op hos hende, mødte vi en højst kultiveret og meget belæst ældre lærerinde, der […]

I dag et ældre blokbyggeri – dengang “Parkbyggeriet Ringparken”

I 40’erne var en lejlighed på 70 – 80 m² med eget kokken og toilet med bruser en uopnåelig drøm for mange. Man flyttede først sammen, når man blev gift, og ofte måtte man tage til takke med loft- eller kælderbeboelser. Ellers boede man i en toværelses i det ældre private udlejningsbyggeri, hvor toilettet stadig […]

Fattigudvalgsformand benyttede muligheden for at beskrive elendigheden

Ser man i Boligkommissionen af 1916’s første betænkning, december 1916 – finder man et ganske tydeligt billede af bolignøden i den vestjyske købstad Skive under 1. verdenskrig. I betænkningen står det uimodsagt og i København vidste man næppe, at det var udslag af en selvbestaltet åbenhed fra en af byrådets rebeller i hans egenskab af formand […]