Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Skive 1880 – 1918

Pressemeddelse i f.m. foredragsvirksomhed:

To foredrag ved arkivar Niels Mortensen og afdelingsleder Jørgen D. Jensen
Tirsdag den 11. november 2003 kl. 19.30 på Skive Museum
Gratis adgang. Alle er velkomne.

I begyndelsen af december udkommer tredje og sidste bind af Skive kommunes historie, der fører kommunens historie fra besættelsen frem til i dag.

Mens vi venter på det, tilbyder Skive Museum to gange to foredrag, der behandler perioden fra 1880 til 1940. Det er denne perioden, der beskrives i Skive kommunes historie bind to. Alle foredragene handler om Skive by.

De første to foredrag holdes på Skive Museum tirsdag den 11. november kl. 19.30. Arkivar Niels Mortensen fortæller om perioden fra 1880 til 1914, mens afdelingsleder Jørgen D. Jensen fortæller om Skive i årene under 1. verdenskrig og i de første par år efter verdenskrigens afslutning i 1918.

Arkivar Niels Mortensen fortæller og viser lysbilleder om perioden fra 1880 til 1914. Det er perioden, hvor industrien kommer til Skive og omegn. Tempoet steg og den store verden rykkede tæt på  – der kom tog, cykler, biler, m.m. og det blev muligt takket være ikke mindre end tre-fire aviser, telegraf og telefon at følge med i, såvel hvad der sker lokalt som på den anden side af jordkloden. Og i Skives to biografer kunne man se folk og dyr fra Afrika eller Skive, for der blev nemlig også optaget film i Skive, som blev vist på det hvide lærred. 

Skive sprænger rammerne: Indbyggertallet femdobles og der bygges og bygges nye huse, så byen vokser ind i landsognet. Handelen eksploderer, og der åbnes mange nye butikker.

Samfundet bliver gennemorganiseret. Folk får fritid og opretter foreninger i hundredvis. Borgerne bliver organiseret i politiske partier, fag- og arbejdsgiverforeninger, idrætsforeninger, afholdsforeninger, politiske foreninger m.m.

Kommunen tager sig mere og mere af børnene, de fattige og de gamle. Byrådet bliver en vigtig kamplads for de politiske partier.

Afdelingsleder Jørgen D. Jensen vi i hans indlæg komme ind på, hvordan den første verdenskrig føltes lokalt. Der blev mangel på alt, der skulle importeres, herunder f.eks. kul – der måtte afløses af tørv. Der måtte hurtigt indføres rationeringsordninger, men trods det steg priserne og kommunen måtte derfor sørge for at de mange borgere, der ikke havde råd, kunne få gas, varme og mad.

Havnevej 19 stod færdig omkring krigens start, men derefter gik alt byggeri i stå, samtidigt med at befolkningstallet stadig steg. Derved var der en stigende boligmangel, der blev nedsat et huslejenævn, der førte streng kontrol både med huslejen og hvem der fik lov til at leje sig ind i byens udlejningsboliger, og under den sidste del af krigen påbegyndtes byggeriet af en række kommunale husvildeboliger. Nogen husker stadig de gule huse på Resenvej, – lige efter servicestationen overfor sygehuset, mens ejendomme som Ringsgade 2, Brårupgade 128 og 130 står der endnu.

Socialdemokratisk Ungdomsforbund Skive afdelings faneKrigen og de store omvæltninger ude i Europa, med revolutioner i Rusland og senere Tyskland, var ikke så langt væk som man skulle tro.  Under krigen skulle mange stille som soldater i sikringsstyrken. Og ved slutningen af krigen var der grøde i arbejderbevægelsen overalt, efter de drøje år forventede man væsentlige sociale forbedringer.

Lokalt bemærkede den lokale ”SUF DSU Skive afdelings faneafdeling”  (Socialdemokratisk Ungdomsforbund) sig ved at nå 300 medlemmer i 1919, hvoraf flertallet i første omgang valgte at følge de senere kommunister, da ungdomsforbundet brød med socialdemokratiet i december samme år.

Men samtidigt bemærkede Skive sig også ved meget hurtigt at stifte en afdeling af det nye DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) i januar 2000.

Gemt Under Historie, Skive // Kommentarer lukket til Skive 1880 – 1918

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.