Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Tiden under og omkring 1. verdenskrig

Danmark blev ikke direkte inddraget i den første verdenskrig 1914 – 1918, men krigen fik alligevel meget stor betydning for leveforholdene i landet. De krigsførende lande havde hårdt brug for både føde- og industrivarer. Situationen inspirerede til en uhæmmet spekulation. Alt, hvad der kunne produceres, kunne sælges til de krigsførende, derfor steg priserne voldsomt. Det […]

Rudolf & Hansine Bedsted

Rudolf og Hansine Bedsted var nogen af dem, der i foråret 1944 flyttede ind i AAB’s første byggeri i Skive. I AAB’s nuværende medlemsprotokol er Rudolf Bedsted opført som medlem nr. 1, han døde i juni 1991, men Hansine Bedsted bor stadig i Ringparken (NB: teksten her er fra 1991) , men ikke i afdeling […]

Der var ikke råd til ordentligt mad

Thorvald Dyrholm Andersen, der selv var medlem af Arbejdsmændenes fagforening i Rønbjerg i omkring 25 år, husker hvordan hans svigerfamilie levede. Thorvalds svigerfar, Lars Chr. Pedersen, der gik under navnet Sjællænderen, var formand for arbejdernes fagforening i Rønbjerg fra 1931 til 1934. Familien flyttede til Gl. Rønbjerg fra Sdr. Lem i 1916. Sjællænderen havde været […]

316 lejligheder i boligblokke langs Dalgas Alle i Skive

På samme måde som byggeriet imellem Egerisvej og Kirke Alle i Skive indgik i et velplanlagt byområde med offentlige faciliteter, som skole, daginstitution og kirke, butikker, ejer- og lejeboliger blev AAB’s byggerier på Dalgas Alle integreret i et helt nyt boligområde. Ved opbygningen af Dalgaskvarteret byggede man på erfaringerne fra det tidligere projekt på den […]

Landbefolkningen blev ikke fri over en nat

Det er en udbredt historisk misforståelse, at landbefolkningen blev frisat ved stavnsbåndets ophævelse. Frisættelsen af landbefolkningen var en lang proces, der kun startede med at oplyste godsejere igangsatte landboreformer i 1700’tallet. I første omgang blev fæstebønder til gårdejere mod selv at købe sig fri ved at betale til de tidligere godsejere. Hoveri blev til betaling […]

Hotel, husvildeboliger, kommunekontor og nu P-plads

Hjørnet Østergade/Brogaardsgade Skive juni 2008. I de første mange år efter krigen, blev man ikke tildelt en lejlighed hos et af byens boligselskaber, før man var erklæret boligberettiget af kommunens boliganvisningskontor. Dette var nødvendiggjort af den store mangel på lejligheder. For de boligberettigede familier, som ikke fik anden lejlighed, måtte kommunen selv træde til. Det […]

Lusebefængt barnepige og handlekraftig hjemmesygeplejerske

  Billedet her – der er taget i maj 1989 viser huset Søvejen 2 nær Rødding i Salling. Et hus på Rødding Hede, som min farfar købte i 1919 – hvor min far og hans søskende blev født og boede i barndomsårene. Min far har fortalt bl.a. denne historie om en sur lusebefængt barnepige (kone), […]

Kranbyggeriet i Egeris – en ny bydel syd for åen

Allerede før krigen satsede Skive kommune på, at der skulle ske en byudvikling på de jorder umiddelbart vest for det gamle Brårup, som kommunen havde købt i 1922. I planerne indgik, at banegården skulle flyttes fra den gamle placering ved Viborgvej. DSB var interesseret i en flytning på grund af disse upraktiske forhold omkring den […]

Bang & Olufsen i Skive – fra et KAD-perspektiv

I 60’erne var der fuld beskæftigelse og virksomhederne fik sværere ved at skaffe arbejdskraft. Derfor appellerede man til pigerne om at blive udearbejdende. B&O blev en af de nye store kvindearbejdspladser i byen. I april 1965 startede radio- og fjernsynsfabrikken B&O en afdeling i Skive. Virksomheden havde hjemsted i Struer, men havde også afdelinger i […]

I dag et ældre blokbyggeri – dengang “Parkbyggeriet Ringparken”

I 40’erne var en lejlighed på 70 – 80 m² med eget kokken og toilet med bruser en uopnåelig drøm for mange. Man flyttede først sammen, når man blev gift, og ofte måtte man tage til takke med loft- eller kælderbeboelser. Ellers boede man i en toværelses i det ældre private udlejningsbyggeri, hvor toilettet stadig […]