Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Medborgerhuset i Skive de første år

Det var lige fra starten typisk for Medborgerhuset, at der var to brugergrupper, som kun i nogen grad overlappede hinanden. På den ene side er husets faciliteter, møderum og trykkeri blevet benyttet af en lang række foreninger og interessegrupper. På den anden side har huset i sig selv været ramme om aktiviteter, som Medborgerhuset selv […]

Ægpakkerske, husmoder og fagforeningsformand

Jeg fik i 1988 lov til at forfatte et 50 års skrift for Kvindeligt Arbejderforbund her i Skive. Det gav mig sammen med et lignende opgave for SID to år før et værdifuld indbrik i købstandens arbejderhistorie. Selv var jeg jo fra landet, – fra småkårsforhold, men trods det var det en ny verden. Bondeliv […]

Krabbesholm Højskole

Ser man sig om, finder man det globale i det nære. Det være sig en virksomhed, der har et internationalt udsyn. Det kan også være en kulturinstitution. Krabbesholm Højskole her i Skive udmærker sig ved at være et sådant sted. Den 13. juni 2004 tog vi som familie til udstilling på Krabbesholm Højskole. Min kones […]

Skive 1880 – 1918

Pressemeddelse i f.m. foredragsvirksomhed: To foredrag ved arkivar Niels Mortensen og afdelingsleder Jørgen D. Jensen Tirsdag den 11. november 2003 kl. 19.30 på Skive Museum Gratis adgang. Alle er velkomne. I begyndelsen af december udkommer tredje og sidste bind af Skive kommunes historie, der fører kommunens historie fra besættelsen frem til i dag. Mens vi […]