Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Journalist Jens A. Christensen (DSU)

I min seminarietid stødte jeg på lokalhistorien. Dte var en del af en liniefagopgave, men viste sig langt mere interessant – end jeg havde forventet.

Blandt det mere nørdede var udarbejdelse af datomæssige biografier af centrale medlemer af SUF, det oprindelige Socialdemokratiske Ungdomsforbunds medlemmer i Skive – under de ideologiske stridigheder der fulgte i kølvandet på den 1. verdenskrig og revolutionen i Rusland.

To af de centrale skikkelser i Skive døde unge – en af den spanske syge og journalist Jens A. Christensen herunder af tuberkulose i 1921 i en alder af 25 år. Inden da nåede han at være medstifter af det nye DSU.

1896

Født i Nannerup (Kirkegården).

1913

Realeksamen fra Asylgades skole (Aarbogen 1953, side 6-8)

1915

Billede som SUF’er (Aarbogen 1947, side 20)

04.10.1916

Vælges til SUF’s bestyrelse på generalforsamling.

15.03.1917

Vælges som kongresdelegeret til SUF kongressen i Ålborg den 5.-6. april på en ekstraordinær SUF generalforsamling.

16.09.1917

Aflagde beretning som kredsformand (Fremad)

10.03.1918

Valgtes som dirigent på SUF generalforsamling, og indvalgtes i bestyrelsen.

01.06.1918

Medunderskriver af indlæg i Fremad.

04.09.1918

Angreb SAP på SUF møde hvor typograf Anders Antonsen indledte.

22.09.1918

Aflagde beretning som formand på kredsmøde (Fremad)

10.12.1918

Skriver nekrolog om Kristian Dalum, som var død under den spanske syge, i Skive Socialdemokrat.

12.12.1918

Indtræder ifølge Skive Socialdemokrat i SUF’s hovedbestyrelse efter Kristian Dalums død.

02.01.1919

Vælges på SUF generalforsamling som formand efter Kristian Dalum.

28.02.1919

Skive Socialdemokrat meddeler, at han indtræder som en af de to SUF repræsentanter i husassistenternes fagforening.

1919

SKATTEBOGSOPLYSNING: 1919-1920, Journalist Christensen, Husvildeboligerne Resenvej, Skat 100,00.

02.04.1919

Trækker sig som SUF formand på ordinær generalforsamling.

04.04.1919

Vælges som SUF formand på ekstraordinær generalforsamling.

06.04.1919

Genvælges som kredsformand og som kandidat til hovedbestyrelsesvalget på kredsmøde i Struer (Fremad)

17.-18. april 1919

Deltager som hovedbestyrelsesmedlem i SUF kongres. Vælges som et af hovedbestyrelsesmedlemmerne for Jylland (Fremad)

04.05.1919

Taler for SUF på et politisk møde i Vinderup over emnet "Om socialdemokratiets krav om politiske reformer".

10.05.1919

Mindretalsindlæg i Fremad.

11.05.1919

Taler for SUF ved politisk møde i Hjerm.

16.05.1919

Taler for SUF ved politisk møde i Højslev.

22.05.1919

Taler for SUF ved politisk møde i Vinde.

25.05.1919

Taler for SUF ved politisk møde i Jebjerg.

01.06.1919

Taler for SUF ved politisk møde i Roslev.

29.06.1919

Fratræder som kredsformand på kredsmøde (Fremad)

09.08.1919

Omtalt i rejsebrev i Fremad.

11.08.1919

Albert Nielsen nævnes som formand for SUF i Skive.

16.08.1919

Foto i Fremad.

17.-18. august 1919

Deltog som kredsrepræsentant i den skandinaviske ungdomskongres i Hillerrød.

30.08.1919

Foto i Fremad.

06.09.1919

Underskriver opråb til socialdemokratiets medlemmer i Fremad.

21.09.1919

Aflagde beretning fra Hillerød-kongressen og agiterede kraftigt imod "Bolchevismens kommunistiske ideer" på repræsentantskabsmøde for kongressen.

11.10.1919

Bliver angrebet af Chr. Holmgaard i Fremad.

18.10.1919

Medunderskriver af mindretalsindlæg, der bringes både i Socialdemokraten og Fremad samme dag.

21.10.1919

Har indlæg i Skive Socialdemokrat for nej til flertalsforslaget om afbrydelse af samarbejdet med socialdemokratiet.

23.10.1919

Har nyt indlæg i Skive Socialdemokrat.

23.10.1919

Har indlæg angående Hillerød-kongressen og Chr. Holmgaard i Fremad.

30.11.1919

Deltog i SUF kredsbestyrelsesmøde som dirigent og mødeleder uden at være medlem af kredsbestyrelsen. (Fremad)

05.12.1919

Deltog i SUF generalforsamling (Fremad)

01.01.1920

Udmeldt af SUF (DSU-skrift)

08.01.1920

Indlæg i Fremad angående kredsbestyrelsesmødet den 30.11.1919.

18.01.1920

Medinitiativtager ved stiftelsen af DSU-afdeling, men kommer ikke i bestyrelsen.

29.01.1920

Omtalt i Fremad i.f.m. stiftelsen af en ny forening i Skive og kredsgeneralforsamlingen den 30.11.1919.

30.01.1920

Deltog i SUF møde i Nykøbing Mors, hvor han fortalte om DSU’s politik.

01.02.1920

Næstformand for den nystiftede DSU-kredsorganisation.

05.02.1920

Omtalt i Fremad.

18.02.1920

Skive Socialdemokrat meddeler, at "Kredsbladet" er udkommet og udleveres gratis hos Jens Christensen, Skive Soc-Dem.

1920

SKATTEBOGSOPLYSNING: 1920-1921, Journalist Jens Christensen, Husvildeboligerne Resenvej, Skat 378,00.

———-

Redaktør af DSU’s blad Rød Ungdom, som medlem af DSU’s første sekretariat.

30.06.1920

Vælges som DSU-Skives 3. formand.

05.07.1920

Sviner M.A. Larsen til på et vælgermøde.

23.08.1920

Deltog i et offentligt møde arrangeret af SUF for der at modgå VsP (Vestre socialistisk Parti).

30.08.1920

Bød velkomment på et offentligt SD/DSU møde.

05.09.1920

Stort offentligt møde for DSU. Han nævnes som "Rød Ungdoms" redaktør, taler om de "21 punkter fra Moskwa – 3. Internationales grundlov".

05.09.1920

Fremad bringer indlæg imod ham.

18.09.1920

Bliver omtalt i Fremad i.f.m. et SUF møde.

30.09.1920

Holder taler ved DSU generalforsamling, hvor "De unges hjem" indvies.

12.12.1920

Talte ved SUF Århus’s 35 års dag (senere DSU).

16.12.1920

Deltog i møde som "Samfundshjælpen" arrangerede.

21.01.1921

Genvælges som DSU formand på generalforsamling.

24.01.1921

Deltog i et møde på Mors. (Fremad den 19.02.1921)

1921

SKATTEBOGSOPLYSNING: 1921-1922, Journalist J. Christensen, Husvildeboligerne Resenvej, Skat 604,00.

28.09.1921

Skriver som tuberkuloseramt et indlæg til Skive Socialdemokrat under overskriften "Nyd din Ungdom".

12.10.1921

Afgik som DSU formand på generalforsamling.

29.12.1921

Død af tuberkulose, 25 år gammel, begravet op ad muren bag rutebilstationen. (Aarbogen 1953, side 6-8)

03.01.1922

Beskrivelse af begravelsen i Skive Socialdemokrat, KUF deltager (KUF er det tidligere SUF, som nu hedder Kommunistisk Ungdomsforbund).

Jan. 1922

Mindeord i Fremad.

06.01.1922

En bekendt skriver om ham i Skive Socialdemokrat.

16.01.1922

Opfordring fra DSU’s hovedbestyrelse om indsamling til mindesten på hans grav i Skive Socialdemokrat.

———-

Billede fra SUF-faneindvielse (Side 25, Skiveegnens jul’83)

Gemt Under Historie // Kommentarer lukket til Journalist Jens A. Christensen (DSU)

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.