Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Tyrens dilemma – jagten på den røde klud

Vi kan vist godt være enige om, at manden på billedet er i knibe. Meget tyder på, at det kan gå galt. På tilskuerbænkene gyser man. Kampen er ulige. På den ene side er tyren vild og mægtig, mens manden er sårbar og svag. Men på den anden side er kampen også ulige på en […]

Fortløbende udvikling – om flowtilstand

Et bud på hvordan mennesker udvikles og gror, er den flow-teori, Mihaly Csikszentmihalyi er eksponent for. Det grundlæggende i denne teori er, at man finder lykken/kicket igennem et flow imod et stadigt større kompleksitetsniveau. I den proces skal der vedvarende balanceres imellem udfordringer og færdigheder. I hans præsentation af teorien benytter han bl.a. oplevelser indenfor […]

Det gælder også dig – ramt af en sandhed

De tider er for længst hengange, hvor arbejdets løn alene findes i de penge, det kaster sig af sig. Selvfølgeligt bærer arbejdet ikke lønnen i sig selv, et voksent og virksomt mennesker skal have brød på bordet. Men værdien af de arbejdsopgaver, som vi forpligter os overfor, findes mange andre steder end i lønnen. Den […]

Forsvar mod forandring er ulyst til at vedgå fejl

I ord ønsker de fleste forandring til det bedre. Der ønskes udfordringer – ikke for mange på en gang – men heller ikke for få. Ting skal udvikle sig – og man ønsker selv at udvikle sig med. Trods det opleves alt for meget for alt for mange som besværligt, når det handler om forandring. […]

Mødes eller ikke mødes, når man mødes

Det er forunderligt, hvor vigtigt udgangspunktet for en vanskelig forhandling kan være for resultatet. En klog ven sagde, at hvis man skændes om økonomien, så går den med sikkerhed galt – for det synes alle, at de kan forstå – men det bringer ikke mange positive tanker frem. En strid om penge går tit i […]

Empati, forståelse, mentale billeder og systemisk tilgang

De første ord virker runde og rare, de sidste mere tekniske. Men indsigten i andres forståelse kan kræve sit, og god teori er ikke at kimse af. I den daglige omgang mennesker imellem, kan der savnes et helikopterperspektiv. Kommunikation kan let forfalde til fylde på pædagogik – ”når jeg har sagt, så må du forstå” […]

At være hanelefant kan være ensomt

Ethvert socialt rum har sine konstellationer. Det at være menneske er at indgå i sociale samspil, og i disse er der mange nicher – og oplevelser. Vi er som mennesker unikke – derved at vi har intuition – og derved også uforudsigelighed. Derved er vi og vores adfærd og handlinger vanskelige at beskrive og fastholde […]

Magtrelationer i ledelse – den uartige leder

Jeg stødte for nogle år siden på en yderst interessant bog af den norske sociolog Thomas Matthiesen, Makt og modmakt, Pax Forlag A/S, 1982. Et yderst interessant skrift. I nutiden fungerer magtrelationerne langt mere anonyme end i det Tyskland, som den klassiske beskriver af embedsmandens rolle Max Weber levede i. Weber vedkendte sig, at bureaukratiet […]

Hvad koster et kontrolspørgsmål

Ledelse er oppe i tiden. Det er dårlig ledelse desværre også. Det koster f.eks. samfundet dyrt, at vores offentlige sektor sander til i et kontrolhysteri, skabt af politikere, der henter deres ledelsessyn i fortidens paradigmer. Når dette har kunnet ske – skyldes det også, at mangen en menigmand i samfundet er indpodet, at det er […]

Forandringstræghed fører til udbrændthed hos den gode medarbejder

Jeg havde i årene 1998 til 2001, stor glæde af at få lov til at beskæftige mig indgående med mange teorier omkring skoleledelse. Det skete i f.m. projektet. ”Fra lærer til leder”, et pionerprojekt med det formål at styrke rekrutteringsgrundlaget til skolelederstillinger. Et kendt dilemma består i, at mange opfatter forandringskrav som årsagen til udbrændthed […]