Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Samdrifter i norsk landbrug

Som et af de mere skøre indfald tog jeg midt i juli i 1978 med på en jordbrugsdannelsesrejse til Norge sammen med en flok idealister, der gerne ville skabe andelslandbrug i Danmark. Men turen gav også inspiration til forståelse af jord som ejendom. Vi var 22 i alt, heraf 5 fra Skiveegnen – en af […]

Tipoldefar kvartalsdranker med 16 børn og senere afholdsmand i Grønning

Min oldefar, Anders Andersen, gjorde det godt som smedemester på forfatteren Steen Steensen Blichers hjemegn i Lysgaard syd for Viborg. Som det er fortalt bl. a. andet en tid som formand for den lokale borgerforening. Blandt de ting, som Anders gav videre til hans efterslægt var en beretning om hans barndom og ungdom. En fattig […]

Landbefolkningen blev ikke fri over en nat

Det er en udbredt historisk misforståelse, at landbefolkningen blev frisat ved stavnsbåndets ophævelse. Frisættelsen af landbefolkningen var en lang proces, der kun startede med at oplyste godsejere igangsatte landboreformer i 1700’tallet. I første omgang blev fæstebønder til gårdejere mod selv at købe sig fri ved at betale til de tidligere godsejere. Hoveri blev til betaling […]

Hedejord midt i Salling, en tinghøj og en falden kvinde

Et sted med slidsomt nybyggerliv, på det, der engang var hedejord, passer ikke på billedet af Salling. I egnsmytologien tales der om den fede jord i Salling, modsat den magre jord i Fjends. Men billedet var ikke dækkende for alle egne af Salling, hvilken denne lille fortælling, der også kredser om et fortidsminde, kan berette […]

Sultede i den første plads på landet

Min far Johannes Jensen fortæller i sine ungdomserindringer om da han første gang – som 13. årig – skulle hjemmefra og i plads på landet: Den dag gjorde jeg noget som var usædvanligt, – jeg græd. Det var ellers ikke noget en stor dreng gjorde. Så kom tiden hvor jeg skulle begynde min første plads […]

Fridlev Skrubbeltrang

Husmændende dukkede frem af historiens mørke i f.m. landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet. Det var ikke en lykkelig og fri husmand, der kom til syne. I 1791 betød en lovænding f.eks., at godsejerens ret til at prygle gårdmænd og deres hustruer blev ophævet. Derimod blev revselsesretten over husmænd og tjenestefolk bibeholdt. Det varede helt op […]

Mindeord ved fars dødsfald

Johannes Jensen, Næstildvej Bostrup, sov efter en tids sygdom stille ind i mandags den 13. august 2007 – i en alder af 83 år. Billedet her er fra en måned forud den 13. juli 2007. Johannes Jensen, stammede fra Rødding, hvor han blev født den 7. oktober 1923, som nummer 3 ud af en søskendeflok […]

Vi var det, som man kaldte statsfæstebønder

Som det fremgår af overskriften på denne blog, gør jeg lidt af en dyd ud af, at jeg er husmandsdreng og jordbunden dansker. Selvom jeg måske nok også lidt er en jordbunden rebel. Jeg føler mig forbundet til en fortid, som sikkert kan synes fjern for mange yngre. Både fordi jeg blev født ind i […]

Mit barndomshjem – hans husmandssted

Min far, Johannes Jensen, stammer fra Rødding. Han blev født i 1923, og er nummer 3 ud af en søskendeflok på 5. Efter konfirmationen afsluttedes skolegangen og han arbejde i de næste 17 år som karl og senere fodermester på forskellige gårde i Vestsalling og Midtjylland. Han mødte min mor, Emmy Dyrholm Andersen, da han […]