Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Ægpigernes fagforening

Kvindeligt Arbejderforbunds afdeling i Skive var ved stiftelsen og mange år frem først og fremmest ægpakkernes fagforening. Byen havde dengang 4 ægpakkerier.

I 30’erne begyndte kvinderne at markere sig indenfor arbejderbevægelsen både fagligt og politisk. I april 1937 blev der indenfor socialdemokratiet startet et kvindeudvalg og i efteråret samme år fik Husligt Arbejderforbund en lokal afdeling. På byens ægpakkerier talte man om at stifte en fagforening under Kvindeligt Arbejderforbund. Der blev holdt flere møder i vinteren 1937 – 38. Til at begynde med var der kun en 6 – 7 stykker med, men senere kom der flere. De ville sikre sig, at der var tilstrækkeligt mange, der ville være medlemmer, før de stiftede en fagforening. Derfor gik der lister rundt på byens ægpakkerier, hvor man kunne skrive sig på, hvis man ville være medlem. På Frumentaria var Kathrine Ustrup, Elna Mogensen og Johanne Hald de første til at skrive under. Elna Mogensen fortæller : “Nogen var bange for at blive fyret. Hvem skulle først skrive under ? Det var jeg ikke bange for, sagde jeg, men så tog Kathrine Ustrup sedlen og skrev sig på først. Vi havde nogle enkelte missionske derude, som ikke ville med i fagforeningen.”

Ægpigerne blev kaldt til møde

Det forberedende arbejde førte til, at man sammen med Arbejdernes Fællesorganisation bad Kvindeligt Arbejderforbund i København om at sende en repræsentant herover, så man kunne starte en afdeling. Tirsdag den 10. maj 1938 blev byens ægpakkere så indbudt til møde. Fra København havde de sendt forbundssekretæren, Dagmar Pedersen, der fortalte om Kvindeligt Arbejderforbund og om behovet for, at kvinderne stillede sig på lige fod med mændene både fagligt og politisk. Fra salen blev hun udspurgt om kontingent- og overenskomstforhold, og derefter vedtog man enstemmigt at stifte en afdeling under Kvindeligt Arbejderforbund.

Den første bestyrelse

Man valgte straks en bestyrelse, som kom til at bestå af Kathrine Ustrup (formand), Marie Pedersen (kasserer), Ellen Poulsen, Anna Josephsen og Karen Møller. Som suppleanter valgtes Dagny Olsen og Juliane Baltersen, og som revisorer Elna Mogensen og Agnes Christensen. Flere af dem går igen blandt de aktive mange år fremover. To af byens ægpakkerier, Dansk Andels Ægeksport og Odense Ægforretning, var allerede ved starten dækket ind af en overenskomst. De to firmaer, som havde filialer flere steder rundt i landet, havde i december 1936 indgået en landsoverenskomst med Kvindeligt Arbejderforbund, som også kom til at gælde ægpigerne i Skive, da de blev organiseret.

Overenskomstens bestemmelser

Begyndelseslønnen var i 1938 på 74 øre pr. time, og efter 4 ugers ansættelse fik man 81 øre pr. time. Deltidsansatte ægpakkersker med under 32 timer pr. uge fik et løntillæg på 5 øre pr. time. Til sammenligning tjente en arbejdsmand i Skive samme år omkring 1,20 kr. pr. time. Arbejdstiden var 8 timer dagligt 6 dage ugentligt, kun søndag var fridag. Sommerferien var på 4 eller 6 dage, afhængig af hvor lang tid man havde arbejdet på virksomheden forud. 1. maj sluttede arbejdet kl. 12.00. Hvis der arbejdedes efter kl. 12.00 skulle der gives en overtidsbetaling på 100 %. Samme overtidsbetaling gjaldt for arbejde på søn- og helligdage.

Frumentaria

I vinteren 1937-38 opførte Odense Ægforretning “Frumentaria” på Viborgvej. Bygningen blev indviet den 30. april 1938, kun 11 dage før Kvindeligt Arbejderforbund i Skive blev stiftet. Ved indvielsen blev der ifølge aviserne holdt taler af to direktører, to konsuler, borgmesteren, en ingeniør, en arkitekt, en murermester og en forretningsfører. Ingen af pigerne, der skulle arbejde der, var på talerrækken.

Fra: 50 års jubilæum, 10.5.1938 – 10.5.1988 / Kvindeligt Arbejderforbund Skive afdeling / [redigeret af: Jørgen D. Jensen] [tekst: Jørgen D. Jensen, Asta Christensen, Lillian Knudsen]

Gemt Under Historie, Skive // Kommentarer lukket til Ægpigernes fagforening

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.