Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

De sidste ord – vigtigt at de er værdige

Ethvert menneske udgør et hele en værdi. Vi er ikke myrer, men omend ikke det – så er vi i vores menneskelighed på samme måde som de afhængige af, at vi indgår i en social helhed. Kun i samspillet er vi hele og i virke. Derved er det omgivende menneskes vilkår også af værdi og betydende.

Det er også i dette indlysende – at vi berøres af respekten for den anden – også i det øjeblik, at vedkommende forlader os. Vi berøres af afskeden med det døde menneske.

Min onkel Evald havde ikke noget let liv, trods det evnede præsten at give ham et værdigt farvel.

Evald Jensen har levet det meste af sit liv her i Rødding. Her kom han til verden. Han blev døbt her i Rødding Kirke, i døbefonten, hvor hans kiste nu står. Så selvom han de sidste år har boet i Viborg, så var og blev det her i Rødding, han hørte til. Det var meget magtpåliggende for Evald, at han skulle begraves på Rødding Kirkegård. Og sådan er det nu også blevet.

Evald var den yngste af en søskendeflok på 6. Som så mange andre den gang kom Evald ud at tjene som helt ung. Da han var 16 år døde hans far. Evald kom i malerlære, og han blev en meget dygtig maler. Gennem årene var der rigtigt mange af Røddings Huse, Evald kom til at sætte sit præg på.

Evald fik ikke noget nemt liv. Han gjorde det heller ikke særligt nemt for sig selv. Men uanset hvor galt det var fat, formåede han altid at opretholde en stor værdighed, og hans faglige dygtighed kunne ingen frakende ham.

Evald elskede musik, særligt spillemandsmusik, og jeg husker hans begejstring og glæde, da han for en halv snes år siden have været til koncert med Fjandbospillemændene i Skive.

Nu er Evalds brogede liv endt. Man han vil blive husket i Rødding, som det mærkelige og begavede menneske, han var. Han var virkeligt en af Røddings originaler.

Det var smukt sagt, om en mand, som jeg med min generations briller kun så leve i indesluthed – surt afvisende omgivelserne. Men – som for enhver af os – også om et menneske, for hvem livet ikke var bestemt på forhånd. Vi ønsker respekt for den anden også i den sidste afsked – da der deri også ligger en respekt for os selv – uanset enhver skæbne.

Se det billede Evald som ung i et vennelag i Rødding på denne side: https://www.etext.dk/spærret-ind-bag-dronningens-fødselsdag/

Gemt Under Familie // Kommentarer lukket til De sidste ord – vigtigt at de er værdige

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.