Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Fridlev Skrubbeltrang

Husmændende dukkede frem af historiens mørke i f.m. landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet.

Det var ikke en lykkelig og fri husmand, der kom til syne.

I 1791 betød en lovænding f.eks., at godsejerens ret til at prygle gårdmænd og deres hustruer blev ophævet. Derimod blev revselsesretten over husmænd og tjenestefolk bibeholdt.

Det varede helt op nær år 1900 før hoveriet for husmænd forsvandt helt, og der skulle gå endnu længere før husmandsbevægelsen med støtte fra socialdemokratiet og de radikale så ud til at nå deres mål – en fri og selvstændig husmand, der havde nok til at kunne forsørge en familie.

Netop omkring det tidspunkt skrev Fridlev Skrubbeltrang (1900 – 1988) et værk, der må betegnes som grundbogen i forståelse af dansk husmandshistorie:

“Husmænd og Husmandsbevægelse gennem Tiderne”, udgivet af De Samvirkende Danske Husmandsforeninger i anledning af de provinsielle samvirksomheders 50 års jubilæum, Det Danske Forlag, København 1952.

Er man til antikvariske bøger, og kan man li historie, er den absolut anbefalingsværdig.

Find bøger om husmænd på Saxo.com

Gemt Under Historie, Husmand // Kommentarer lukket til Fridlev Skrubbeltrang

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.