Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Hotel, husvildeboliger, kommunekontor og nu P-plads

P6030154 Hjørnet Østergade/Brogaardsgade Skive juni 2008.

I de første mange år efter krigen, blev man ikke tildelt en lejlighed hos et af byens boligselskaber, før man var erklæret boligberettiget af kommunens boliganvisningskontor. Dette var nødvendiggjort af den store mangel på lejligheder.

For de boligberettigede familier, som ikke fik anden lejlighed, måtte kommunen selv træde til. Det førte til, at der forskellige steder i byen blev indrettet interimistiske lejligheder til de boligløse familier. Et af steder var det tidligere hotel Phønix på hjørnet af Østergade og Brogaardsgade.

SK-emaljenborg Emaljenborg, som kommunekontoret kom til at hedde efter at det gamle hotel blev pakket ind i en metalbeklædning.

Under krigen brugte tyskerne hotellet, og det var først i januar 1946 at de sidste tyske flygtninge blev flyttet derfra. Det blev derefter overtaget af Skive kommune i 1947 og straks derefter blev det indrettet som nødbolig til 21 familier.

Da man i september 1953 påbegyndte arbejdet med at ombygge ejendommen til kommunekontor, blev arbejdet vanskeliggjort af, at man i starten ikke kunne finde boliger til mange af beboerne i ejendommen.

Under sådanne forhold gjaldt det for både kommune og boligselskaber om at få bygget alt, hvad man kunne få lov til.

Læs også: Kranbyggeriet i Egeris – en ny bydel syd for åen

Gemt Under Bolig, Skive // Kommentarer lukket til Hotel, husvildeboliger, kommunekontor og nu P-plads

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.