Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Mindeord ved fars dødsfald

Johannes Jensen, Næstildvej Bostrup, sov efter en tids sygdom stille ind i mandags den 13. august 2007 – i en alder af 83 år. Billedet her er fra en måned forud den 13. juli 2007.

Johannes Jensen, stammede fra Rødding, hvor han blev født den 7. oktober 1923, som nummer 3 ud af en søskendeflok på 5. Efter konfirmationen afsluttedes skolegangen, som skik var, og han arbejde i de næste 17 år som karl og senere fodermester på forskellige gårde i Vestsalling og Midtjylland.

Han mødte sin senere hustru, Emmy Dyrholm Jensen (dengang: Andersen), da han i 1952 havde plads på en gård i Rønbjerg.

De blev gift i 1953, hvor de havde fået en ekstra fridag i f.m. skiftedagen den 1. november – og Johannes Jensen juli 2007derfor blev gift den 2. november. De fik en søn, Jørgen, knapt to år efter, mens de havde plads på en gård i Ejsing. I 1956 købte de det husmandssted i Bostrup ved Jebjerg, som kom til at danne ramme om den største del af Johannes liv.

Den var en sej opgave, – i første omgang med 8 tdr. land, senere blev det til 14, dernæst 17 og til sidst var der 20 tdr. land.Undervejs forvandlede hesten sig til en traktor og leen blev afløst først af en selvbinder og senere af mejetærskerhjælp fra maskinstationen. Men husmandsstedet gav aldrig nok fra sig til, at det alene kunne sikre familiens økonomi, derfor arbejdede han også som husbondafløser og hos det lokale foderstoffirma.

I 1958 fik de datteren, Kirsten, og i 1962 kom Hanne til.

I 1973 måtte Johannes i en alder på knap 50 gå på pension, og det meste af jorden blev solgt fra, da helbredet ikke kunne klare det hårde slid længere.

Det var mentalt hårdt de første år, men han fandt sig efterhånden meget godt tilrette i rollen som pensionist. Der var fortsat omkring en tdr. land jord omkring huset, hvor han igennem de seneste godt 30 år har holdt have efter alle kunstens regler, og han overtog undervejs også opgaver med madlavning og rengøring, da Emmy fortsat var på arbejdsmarkedet.

Pensionen blev i en del af årene i 70’eren og 80’erne suppleret med deltidsarbejde – vigtigst et længere åremål som bud hos Autohuset på Viborgvej i Skive.

Blandt de mere overraskende sysler var han et tid optager af oliemaleri – en interesse der udsprang af gode evner til at tegne, han havde med fra sin egen far – og et malerkursus, som han tog del i i Jebjerg.

Johannes var knyttet til jorden – og han var knyttet til et meget nært og varmt naboskab med de nærmeste naboer, som bl.a. også stod ham bi, da sygdommen begyndte at svigte i forhold til de tunge opgaver i f.m. havedriften.

Johannes efterlader sig sin hustru Emmy Dyrholm Jensen, sine 3 børn, svigerbørn og 6 børnebørn.

Begravelsen foregår ved Lyby Kirke fredag den 17. august 2007 kl. 13.30. Annoncen herfor blev bragt i Skive Folkeblad tirsdag den 14. august.

Gemt Under Husmand // Kommentarer lukket til Mindeord ved fars dødsfald

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.