Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Stiftelser og alderdomshjem i Skive

Tilbage i tiden var retten til en bolig ikke nogen menneskeret. Fattighuset på Resenvej var skræmmeeksempel på, hvor galt det kunne gå ældre, syge, enlige kvinder og andre, der ikke kunne forsørge sig selv, og som savnede slægtninge, der kunne sikre dem tag over hovedet.

Før og omkring århundredskiftet (år 1900) blev der bygget flere stiftelser, der sikrede en del ældre bolig. De blev bygget for midler doneret af velstillede borgere, eller fremskaffet ved indsamlinger og basarer. Fælles for stiftelserne var, at de var forbeholdt bestemte befolkningsgrupper. Det offentlige overtog kun langsomt ansvaret for ældres boligforhold. I 1903 blev det første alderdomshjem indrettet i et tidligere telegrafhus, Resenvej 2. Her var der plads til 4-5 gamle. I 1907 blev der opført et alderdomshjem med plads til 10-11 personer på Kielgastvej, og i 1926 byggedes alderdomshjemmet i Ringsgade, hvor der i første omgang var plads til 37 personer.

Kommunale boliger

En anden måde at skaffe husly til medborgere, som ikke kunne finde husly på det private udlejningsmarked var byggeriet af kommunale “husvildeboliger”. Det første byggeri af denne art var de 3 gule huse, der tidligere lå overfor sygehuset umiddelbart efter tankstationen, Resenvej 26.

Gemt Under Bolig, Historie, Skive // Kommentarer lukket til Stiftelser og alderdomshjem i Skive

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.