Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Spøjs regeringsembedsmand fra slovensk lilleputnation

Omstillingerne i Østeuropa giver sig nogen steder nogle pudsige udslag. Gennem arbejdet i IUT (The International Union of Tenants) har jeg tre gange haft fornøjelsen af at udveksle indtryk med Mateja, som i en periode var generalsekretær for primiereministeren i Slovenien. Billedet er fra et møde hos et boligselskab i Amsterdam i juni 2005, hvor […]

Ove Hove – boligminister 1977 – 1978

I tidligere tider havde Danmark en boligminister – det kunne man ønske sig igen. Blandt disse var der faktisk en del, der udsprang af lejer- og boligbevægelsen. En af disse var Ove Hove, der startede ud i Skive – før han senere flyttede østover. I f.m. Arbejdernes Andelsboligforening i Skive jubilæum i 1992 talte jeg […]

Mail fra Toronto 27. juni 2004

I sommeren 2004 fik jeg en enestående mulighed for at komme tæt på Canada, gense Minnesota, og møde en masse spændende mennesker fra alverdens lande. Det skete ved deltagelse i konferencen: Adequate & Affordable Housing for All ved The University of Toronto med ca. 300 deltagere, heraf ca. halvdelen fra Canada, en del fra USA […]

Boligforeningen Skive

Den 11. april 1914 stiftedes byens første boligforening. Det skete på initiativ af byrådsmedlem og redaktør H. P. Hansen, “Skive Socialdemokrat”. Bestyrelsen bestod af 3 byrådsmedlemmer. Foreningen byggede i efteråret 1914 ejendommen Havnevej 19, hvor der blev plads til 12 små arbejderboliger. Byggeriet blev sikret af 23 garanter, der hver hæftede for 100 kr, og […]

Stiftelser og alderdomshjem i Skive

Tilbage i tiden var retten til en bolig ikke nogen menneskeret. Fattighuset på Resenvej var skræmmeeksempel på, hvor galt det kunne gå ældre, syge, enlige kvinder og andre, der ikke kunne forsørge sig selv, og som savnede slægtninge, der kunne sikre dem tag over hovedet. Før og omkring århundredskiftet (år 1900) blev der bygget flere […]

Vestergade 7 en købmandsgård i forfald

Mangen en gammel bygning i den sydlige del af Skives bykerne måtte lide som følge af den byplanlægning, der havde kendetegnet bystyret fra 30’erne og frem til op i 70’erne. Et af de sidste ofre for denne udvikling var Vestergade 7, som efter mange års misrøgt i 1980’erne blev genstand for en byfornyelsesbeslutning, hvorefter den […]