Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Tipoldefar kvartalsdranker med 16 børn og senere afholdsmand i Grønning

Min oldefar, Anders Andersen, gjorde det godt som smedemester på forfatteren Steen Steensen Blichers hjemegn i Lysgaard syd for Viborg. Som det er fortalt bl. a. andet en tid som formand for den lokale borgerforening.

Blandt de ting, som Anders gav videre til hans efterslægt var en beretning om hans barndom og ungdom. En fattig barndom i Grønning og unge år på valsen som smedesvend.

Hans far, Peder Andersen Led, blev født den 31. august 1849 og døde i 1909. Hans mor Ane Kirstine Christensen blev født den 14. maj 1849 og døde i barselssengen i februar 1881.

Anders fortæller selv, at han kunne huske, at han så sin mor og den lille nyfødte, der døde samtidigt, ligge i samme kiste, da de skulle begraves.

Anders fortæller videre:

Vi var dengang 5 Børn. 3 Drenge og 2 Piger. Jeg var den midterste af dem.

Så blev min Far gift igen den 27. April 1882 i Grønning Kirke. Det var med en Enkekone, som havde 3 Børn, 2 Drenge og 1 Pige. Hun havde været gift med Boelsmand Jakob Kristensen som var død den 31. Januar 1876.

Da Far saa blev gift igen, var vi jo 8 Børn, og der var meget Fattigdom. Far var jo Arbejdsmand og meget arbejdssom – men han havde en Skavank. Han var det, man dengang kaldte Kvartalsdranker. Han drak saa godt som aldrig til Hverdag, men han fik en Tur med nogenlunde regelmæssige Mellemrum. Det kunde godt vare 4 a 5 Dage. De sidste Dage blev han gerne hjemme, mest i sengen. Vi Børn led ikke særligt derved, da han aldrig blev ondskabsfuld.

Da han saa skulde giftes, skulde et Par Mænd hen til Præsten for at faa det ordnet. Der var var en gammel Aftægtsmand med, og han var en lun Rad. Da de saa havde forrettet deres til Præsten, rystede han på Hovedet og sagde: "Og saa har han 5 Børn, og hun har 3 Børn, hvad kan det blive til?".

Den gamle Aftægtsmand svarede: "A trover, det ka blyv til Ot’"

Nogle Aar efter blev der en Afholdsforening i Jebjerg, hvoraf Far og min ny Mor blev Medlemmer, og siden drak han ikke mere. Han var Formand for Grønning Afholdsforening da han døde omkring 61 Aar gammel."

Vores lille Hjem var bygget paa en lille Tønde Land fra min Bedstefars Ejendom i Grønnning. Jeg husker, at der var blevet sagt, at de havde 800 Kroners Gæld i Huset. Det var omtrent det, den havde kostet at opføre.

Far tjente i 11 Aar på den samme Gaard. den havde Jord helt op til vores Have. Far gik altid hjem hver Aften, men det var længe efter, at vi Børn var kommet i Seng, og han var staaet op flere Timer før vi skulde op. Saa der kunde være længe imellem, at vi Børn saa ham.

Baade min Far og Stedmor var meget gode Mennesker. Jeg har aldrig hørt dem Bande eller bruge sjofle Ord, men alligevel var Far paa mange Maader streng.

Det værste var, hvis vi havde lavet noget galt, og vi saa stak en Løgn for at komme ud af Klemmen. Min Mor huskede jeg godt, men min Stedmoder fyldte hendes Plads helt.

I Hjemmet, hvor der efterhaanden kom 8 Børn mere til, var vi altså 16 Søskende i alt. Jeg ved ikke hvor stort Huset var, men jeg husker, hvordan det var indrettet. Paa Forsiden 2 Døre, For- og Bagdør, 3 Kamre og smaa Vinduer, som var sømmet fast.

Jeg mindes kun een Gang, vi havde et Vindue lukket op. Jeg ved ikke, hvad der var Aarsag dertil.

I den vestre Ende af Huset kom man ind i Gangen. Bag den var der et lille Kammer, hvor der stod en Dragkiste med 4 eller 5 Skuffer.

Jeg husker tydeligt, at da vores rigtige Mor døde, blev det lille Barn, hun fødte lagt på skraa i en af Skufferne. Min Mor var lagt i Straa i Forgangen.

Midt i Huset var en Stue, som ogsaa var Soveværelse. Derinde var der 3 Senge. I den ene sov Far og Mor. For enden af deres var der en Seng. Deri laa de smaa, hvor mange ved jeg ikke. Som Regel laa der også en i Vugge.

I Bagsiden af Stuen stod en tredie Seng. Der laa vi tre Drenge hver Vinter indtil vi blev konfirmerede.

Og på den vis fortsætter han beskrivelsen af det fattige hjem, hvor det lysnede lidt, da min tipoldefar i 1899 fik et statslån til gavn for husmænd, der ville købe jord. 3 tdr. land blev det tíl – og en ko. En ren drøm må det have været for den børnerige familie. Om ham selv og hans søskende fortæller min oldefar Anders undervejs, at de kom ud at tjene i en alder på omkring 8 – 9 år.

Gemt Under Familie, Husmand // Kommentarer lukket til Tipoldefar kvartalsdranker med 16 børn og senere afholdsmand i Grønning

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.