Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Empati, forståelse, mentale billeder og systemisk tilgang

De første ord virker runde og rare, de sidste mere tekniske. Men indsigten i andres forståelse kan kræve sit, og god teori er ikke at kimse af.

I den daglige omgang mennesker imellem, kan der savnes et helikopterperspektiv. Kommunikation kan let forfalde til fylde på pædagogik – ”når jeg har sagt, så må du forstå” – visa versa.

Men man kan ikke blot hælde på – og skabe forståelseskopier.

Faellesbil Her er den systemiske tilgang et interessant redskab.

Systemisk tænkning bygger på, at hvert individ og hvert fællesskab har sin egen indre logik  – og derfor også sine egne sandheder og forståelser – sin egen måde at systematisere forståelse. Og hurra for at det også gælder fællesskaber, for ellers ville bilen, på det billede min yngste søn tegnede, ikke kunne løftes.

Antager man denne systemtænkning, kommer der nogle væsentlige sandheder ud af det.

For det første snyder man sig selv, og låser sine handlemuligheder, hvis man dæmoniserer det fremmedartede, modstanderen – det man er utryg ved.

Forstår man derimod det anderledes som en systematisering, som man nysgerrigt prøver at afkode – ligger kimen til en langt bedre takling – også der, hvor interesserne er forskellige.

Forstå din modstander, og måske er han slet ikke din modstander – når du først har fundet en flig af koden. Måske findes der en win-win mulighed frem for skyttegravens skjul.

For det andet, så er kommunikation og kontakt til det ydre ikke en tanketransfusion imellem parterne, men ydre forstyrrelser af større eller mindre anderledesheder – der, når kommunikationen er god, lader sig forstyrre til at ommøblere de indre systematikker – men aldrig til at kopiere.

Hvis man følger tanketråden – så er det man selv går og tror og tænker ikke endegyldigt. Det står jo også til at ændre, hvis man omgives af positivt forstyrrende omgivelser.

Deraf ligger der en morale i, at det ypperste vi kan være er hinandens gode omgivelser. Og gode fællesskaber er steder, hvor det sker.

Gemt Under Ledelse // Kommentarer lukket til Empati, forståelse, mentale billeder og systemisk tilgang

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.