Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Fortløbende udvikling – om flowtilstand

Et bud på hvordan mennesker udvikles og gror, er den flow-teori, Mihaly Csikszentmihalyi er eksponent for. Det grundlæggende i denne teori er, at man finder lykken/kicket igennem et flow imod et stadigt større kompleksitetsniveau.

I den proces skal der vedvarende balanceres imellem udfordringer og færdigheder. I hans præsentation af teorien benytter han bl.a. oplevelser indenfor sport og spil som eksempler på flow-oplevelser. Vi er i flow, når vi har en så positiv oplevelse af opgaven, at vi ikke lader os aflede af forhold, der ikke understøtter de udfordringer og mål, som ligger i aktiviteten.

Flowdiagram Illustration side 95 i Flow – Optimaloplevelsens psykologi, Mihaly Csikszentmihalyi, Munksgaard 1991.

Skal man udefra understøtte flow, skal man hjælpe med at konkretisere mål og regler, fjerne distraherende faktorer, og levere feedback på præstationer.

Jeg synes, at den største mangel ved beskrivelsen er, at den er værdineutral. Det forstået på den måde, at det er selve det at spille med, mere end værdien i et givet mål, der er indholdet. Alligevel siger den noget væsentligt om at der skal være balance imellem udfordringer og færdigheder for at være i udvikling.

Jeg har selv prøvet at tildele en medarbejder en opgave, som jeg senere måtte erkende bragte ham i en klar overudfordret tilstand (A3 i illustrationen). Det styrkede naturligvis ikke den pågældendes succesoplevelser og gav mig anledning til at genoverveje min vurdering.

Mine erfaringer siger mig dog, at en kedsommelighedssituation som uheldig afvigelse (A2 i illustrationen) er mere udbredt.

Det ses f.eks. når medarbejdere søge stadig flere spændende udfordringer udenfor arbejdspladsen – og måske er på jagt efter et nyt job, fordi hverdagen på arbejdspladsen er blevet for selvfølgelig og uforanderlig. En naturlig og sund reaktion, hvis man skal bevare selvrespekten i en organisation, hvor man ikke tilbydes tilstrækkelige udfordringer. Men i forhold til organisationens interesser, peger det naturligvis på at ressourcer spildes.

Det peger på, at der ikke behøver at være en modsætning imellem den enkelte medarbejders interesser og organisationens behov for udvikling. Alt tyder jo på, at den enkelte selvopfattelse og livsglæde styrkes af at indgå i en god og udviklende arbejdsproces.

Når det desværre ikke altid går sådan, har det i høj grad at gøre med det som sker imellem mennesker i organisationer.

Gemt Under Ledelse // Kommentarer lukket til Fortløbende udvikling – om flowtilstand

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.