Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Vaskekonerne holder møde

I 1890’erne startedes en række fagforeninger i Skive. Kvinderne fik ikke nogen fagforeningen, men et enkelt møde for vaskekoner forargede den konservative avis.

Den ældste afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund blev stiftet i af vaske- og rengøringskoner i København i 1885. Forbundet blev først stiftet i marts 1901, dengang med afdelinger i Randers, Svendborg, Køge, Næstved og København. Forbundets første formand, Olivia Nielsen var selv vaskekone.

I Skive var tiden dengang ikke til stiftelse af en fagforening for kvinderne, men et enkelt møde afholdt for byens vaskekoner søndag den 23. maj 1897 viser dog, at man kunne mødes for at drøfte arbejds- og lønforhold.

Tilsyneladende var det Arbejdernes Fællesorganisation, der tog initiativ til mødet. Byens konservative avis var ikke begejstret, de havde, måtte være vidne til, at der fødtes mange fagforeninger i byen i 1890’erne. Hvis dette fagforeningsuvæsen fortsatte, kunne man vel også forvente en fagforening for kvinder, mente avisen.

Gifte vaskekoner

Der var i slutningen af 1800’tallet beskæftiget en del kvinder som husassistenter og vaskekoner, men kun få kvinder kom med, når byens arbejdsstyrke skulle optælles. Ved en industritælling i 1897 opgjorde man byens arbejdsstyrke til 244 svende, 147 lærlinge, 96 arbejdere, 8 drenge, 48 piger og 12 koner. De fleste af de registrerede piger og koner var beskæftiget indenfor beklædnings- og tekstilfabrikation.

For de fleste piger betød ægteskabet dengang, at man holdt op med at arbejde udenfor hjemmet og blev husmor. Vaskekonerne indtog en særstilling, da mange af dem samtidigt var husmødre. Nogle af dem har været gift med byens fagorganiserede mænd, det er sikkert også forklaringen på, at fagbevægelsen kunne finde på at holde det møde for vaskekoner, som forargede Skive Avis.

Skive Avis lørdag den 22. maj 1897:

Hvorfor ikke?

Efter hvad der meddeles os, afholde Skive Bys Vaskekoner Møde førstkommende Søndag Eftermiddag på Nordbanerestaurationen. Der vil efter Forlydende ved den Lejlighed blive stillet Forslag om, at den fremtidige Timebetaling for Konernes Arbejde bliver 25 Øre foruden Kosten.

En Fagforening for Vaskekoner mangler absolut ogsaa i Skive.

Fra: 50 års jubilæum, 10.5.1938 – 10.5.1988 / Kvindeligt Arbejderforbund Skive afdeling / [redigeret af: Jørgen D. Jensen] [tekst: Jørgen D. Jensen, Asta Christensen, Lillian Knudsen]

Gemt Under Historie, Skive // Kommentarer lukket til Vaskekonerne holder møde

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.