Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Et sendebud fra Viborg til Dueholm

Set på lang afstand skete historiske begivenheder over en nat. Set i samtiden oplevedes de ofte meget anderledes. En lille historie omkring en gård på Fur, tumulter i Viborg og det tidligere Dueholm Kloster illustrerer dette.

I 1530 stoppede protestantiske opløb den katolske gudstjeneste i Viborg. Byen have et meget stort antal kirker og kloster, et af reformatorernes krav var netop en begrænsning af disses magt.

Dueholm Konvents SeglReformationen var imidlertid stadig ikke gennemført i Danmark, og mange steder betragtede man sikkert det skete som et midlertidigt udslag af uorden, der ville gå over.

Tumulterne i Viborg var interessante for arvingerne til en gård på Fur. Her havde en afdød nemlig doneret en gård til kirken imod en kontrakt, der bestemte, at der skulle holdes regelmæssige sjælemesser for at lette hans vej gennem skærsilden efter døden.

Men messerne, der skulle holdes i domkirken i Viborg, blev nu forhindret – og derfor ville arvingerne nu have gården tilbage. Det havde de rejst krav om retsligt.

Ærkedegnen, der var den katolske kirkes embedsmand i Viborg, sendte derfor et sendebud fra Viborg til Dueholm Kloster på Mors, hvor reformationstankerne endnu ikke bankede på. Her tog den lokale prior vel imod bønskriftet fra trosfælderne i Viborg og foranstaltede, at der blev holdt messer for den afdøde furbo.

Historien kan udredes af det brev sendebuddet medbragte. Om det betød at arvingerne tabte i kampen om familiegodset vides ikke. Tabte de, tabte de sikkert også senere, da reformationen med kongens magt blev gennemtvunget over det ganske land i 1536.

Ved kongeligt dekret overgik kirkens jord jo netop til kongen selv, hvorefter han bl.a. benyttede den nyerhvervede ejendom til at belønne lensmænd, som han skyldte penge. Dueholm kloster var i kongeligt ejerskab som lensgods fra 1536 til 1664.

Der findes en afskrift af Dueholm klosters brevbog, Dueholms Diplomatarium, O. Nielsen, 1872 (dansk/latin), som er en samling af breve fra 1371-1539, der giver en unik indsigt i et middelalderklosters virke.

Det var i den udgave, at jeg for år tilbage fandt kilden til historien om sendebudet, der skulle redde gården på Fur for katolikkerne.

Dueholms Diplomentarium er genudgivet i 2009, på engelsk. Læs nærmere her om den nye udgave: Klosterhistorie med grøn cykel

Dueholms Diplomentarium – 2009 udgave


Gemt Under Historie // Kommentarer lukket til Et sendebud fra Viborg til Dueholm

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.