Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Gadeteater og ejerlejligheder en lørdag i 1978

I tre år – mellem gymnasietiden og starten på en egentlig uddannelse – oplevede jeg, dels rollen som industriarbejder og dels forskellige dele af 70’ernes sprudlende aktiviteter i det engagerede ungdomsliv, som engang udfoldede sig på venstrefløjen.

Det blev f.eks. til Organisationen til oplysning om A-kraft (OOA), berøring til folk fra Tvind og den rejsende højskole, andelslandbrug, Faglig Ungdom, interesse for indkøbsforeninger og meget andet. Alt flettet ind i en tid, hvor jeg sideløbende undervejs havde mine sidste år som spejderleder og deltager i organisering af aktiviteter for exchange students fra og til USA. Set i bakspejlet en underlig cocktail, men uden tvivl 3 vigtige og meget virkelige dannelsesår undervejs.

Samarbejdsudvalget mod ejerlejlighederKlistermærke fra egen scrapbog

Senere blev engagementet mere målrettet – og med tiden med stor overvægt på leje- og boligspørgsmål.

Egentlig sætter jeg starten på arbejdet for lejerne til 1980, hvor jeg kom ind i Lejernes LO, – men i få flashglimt stødte jeg på det forinden.

I juli 1978 var jeg taget på en tur til København, bl.a. for at møde en gymnasiekammeratinde, men det blev også til et arbejdsbesøg hos OOA, hjælp ved en flytning, teateroplevelser, besøg på Christiania m.v. Så at sige hele pakken af oplevelser en langhåret ung fyr kunne få under huden, når man besøgte hovedstaden med den vinkel.

I øvrigt en tur, der også i tidens ånd blev taget på tommeltotten, nærmere beskrevet her: Fuld forretningsmand bad kone trykke på speederen

Gadeaktiviteter mod ejerlejligheder

Lørdag den 16. juli stødte jeg ind i et gadeteater fra Samarbejdsudvalget mod Ejerlejligheder (SME) *), som det nuværende medlem af folketinget for enhedslisten Per Clausen i øvrigt har indskrevet i sit CV. Det førte til, at jeg kom til gadefest ved Wildersgade 45, hvor de netop havde fået kommunen til at love at gennemtvinge en udlejning af tomme lejligheder ved tvangsudlejning jf. boligreguleringsloven.

Det var ikke pjat.

Indtil 1979 var der fri ret til at udstykke den ældre boligmasse i ejerlejligheder og det førte til massiv chikane af lejere, man ønskede ud – for at realisere salgsgevinster. En af metoderne var at lade ledige lejemål stå tomme – hvorved at man kunne gøre livet surt for de resterende lejere i ejendommene.

For at rette blikket på de skandaløse forhold lavede SME symbolske besættelser og gadeaktiviteter.

Samme aften tog jeg ud til Christiania, hvor teatergruppen "Liden Tue" opførte et stykke, der hed "Hus forbi", der også handlede om ejerlejlighedsspekulationen.

*) SME blev stiftet i 1976 på initiativ af Nørrebro Beboeraktion, der er bedre beskrevet i kilderne. Bl.a. her: Selvorganisering og demokratisk netværkskultur og Handling gi’r forvandling’

Gemt Under Bolig, Diverse // Kommentarer lukket til Gadeteater og ejerlejligheder en lørdag i 1978

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.