Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Razzia i Skive – kommunisterne stak af

Henry Hede Gestapos billede 1944 Billedet her er i forhold til overskriften misvisende. Henry Hede stak nemlig ikke af, han var måneder forud allerede blevet taget tilbage i 1944. Det er fra Gestapos arkiv, det blev givet til hans familie af englænderne efter krigen.

Anden gang Gestapo slog hårdt ned på modstandsbevægelsen på Skive-egnen var den 9. januar 1945. I alt 8 blev taget, men mange andre eftersøgte nåede at slippe væk. En stor del af de ledende kommunister i byen måtte gå under jorden og flytte midlertidigt væk fra egnen. Det drejede sig bl.a. om maskinarbejder Ole Henriksen, typograf Aksel Mortensen, elektriker Harald Nielsen, kommis Christian Holmgaard og mekaniker Arne Eggertsen.

De måtte nu undværes i det lokale arbejde men gjorde god gavn, hvor de kom hen. Ole Henriksen kom til Randers, Aksel Mortensen til Viborg, Harald Nielsen til Nykøbing M., og Arne Eggertsen til København.

Duplikatoren, der blev brugt ved fabrikationen af ”Ny Tid”, blev reddet af en elektrikerlærling fra Harald Espersen

Duplikatoren stod ude ved elektriker Harald Nielsen på Viborgvej, hvor tyskerne overså den ved husundersøgelsen. Den blev af lærlingen reddet op på Harald Espersens værksted, hvor typograferne Alfred Christensen og Jens Dalum senere afhentede den.

Duplikatoren kom den sidste del af krigen til at stå ude hos Jens Dalum, Norgaardsvej. Jens Dalum kom også til at redigere flere af numrene nu, efter at Christian Holmgaard havde forladt byen. Jens Dalum husede i øvrigt flere af dem der måtte under jorden den 9. januar 1945. De skulle jo have et sted at vare, indtil deres afrejse blev organiseret bl. a. skulle der fabrikeres falske identitetspapirer.

Fra: 40 året for befrielsen maj 1985, 16 sider, tekst og manuskript Jørgen D. Jensen.

Et skrift byggende på tilgængelige lokale kilder, samt samtaler med snedkersvend Nicolai Jensen, Roslev og skomager Tage Madsen, Skive (byens ældre borgere husker ham måske fra hans kælderværksted i Thinggade) – begge aktive i modstandsarbejdet under krigen. Nicolai havde været i Horserød, men flygtede og arbejdede illegalt derefter. Tage Madsen måtte i efteråret 1944 flygte til Sverige.

Skæbnen for to af de lokale, der døde i KZ-lejr, Henry Hede og Fritz Nielsen, beskrives grundigt.

Gemt Under Historie, Skive // Kommentarer lukket til Razzia i Skive – kommunisterne stak af

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.