Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Bang & Olufsen i Skive – fra et KAD-perspektiv

I 60’erne var der fuld beskæftigelse og virksomhederne fik sværere ved at skaffe arbejdskraft. Derfor appellerede man til pigerne om at blive udearbejdende. B&O blev en af de nye store kvindearbejdspladser i byen. I april 1965 startede radio- og fjernsynsfabrikken B&O en afdeling i Skive. Virksomheden havde hjemsted i Struer, men havde også afdelinger i […]

Vinderup, ny og moderne – Sevel ville ikke forstyrres

De der kender Vinderup kan umiddelbart have svært ved at genkende meningen med overskiften. Er Vinderup ikke en ret beskeden stationsby i Vestjylland? Måske nok, men historisk set er Vinderup ny og moderne. Og hvor vi i dag skal se forandringerne i et globalt perspektiv, kan vi i historien genkende lignende brydninger mellem gammelt og […]

I dag et ældre blokbyggeri – dengang “Parkbyggeriet Ringparken”

I 40’erne var en lejlighed på 70 – 80 m² med eget kokken og toilet med bruser en uopnåelig drøm for mange. Man flyttede først sammen, når man blev gift, og ofte måtte man tage til takke med loft- eller kælderbeboelser. Ellers boede man i en toværelses i det ældre private udlejningsbyggeri, hvor toilettet stadig […]

Fattigudvalgsformand benyttede muligheden for at beskrive elendigheden

Ser man i Boligkommissionen af 1916’s første betænkning, december 1916 – finder man et ganske tydeligt billede af bolignøden i den vestjyske købstad Skive under 1. verdenskrig. I betænkningen står det uimodsagt og i København vidste man næppe, at det var udslag af en selvbestaltet åbenhed fra en af byrådets rebeller i hans egenskab af formand […]

I toget til Viborg uden at vide om han skulle i krig

I forhold til den største del af menneskeligheden har vi her i Danmark reelt levet i lykkelig uvidenhed omkring krigens rædsler siden 1864. For Danmarks vedkommende var den tyske besættelse 1940 – 1945 naturligvis ganske ubehagelig, men set i forhold til den egentlig krigsførelse, der foregik andre steder, slap danskerne billigt. Efter 1864 indtog vi […]

Konsulinde krævede lavere betaling for skolerengøring

I nutiden handler det ofte om udlicitering, når der skal lægges pres på de ansatte i den offentlige sektor. I fortiden var der også forskellige bud – her en lille fortælling, bl.a. om en konsulinde, der mente at “rengøring er nu engang rengøring”, hvorfor timelønnen efter hendes vurdering ikke skulle være særlig høj. Murermester beklagede […]

Klosterhistorie med grøn cykel

Da jeg i årene fra 1984 til 1995 arbejde som lærer ved Dueholmskolen i Nykøbing Mors, gik jeg på jagt efter historien omkring Dueholm Kloster. Det er særdeles interessant, at der findes en afskrift af Dueholm klosters brevbog, som er en samling af breve fra 1371-1539. De giver en unik indsigt i et middelalderklosters virke. […]

Hedejord midt i Salling, en tinghøj og en falden kvinde

Et sted med slidsomt nybyggerliv, på det, der engang var hedejord, passer ikke på billedet af Salling. I egnsmytologien tales der om den fede jord i Salling, modsat den magre jord i Fjends. Men billedet var ikke dækkende for alle egne af Salling, hvilken denne lille fortælling, der også kredser om et fortidsminde, kan berette […]

Besøg i KZ lejr – om disrespekten for det anderledes i sin grummeste form

Som barn i 60’erne blev jeg opfødt med skolefortællinger om de tabre danske frihedskæmpere under besættelsen. Det var f.eks. fortællingen om en gruppe gymnasieelever i Ålborg: Drengene fra Sankt Petri, som Søren Kragh-Jacobsen langt senere i 1991 forevigede i en film. Det var også historien om de danske jøder, der blev hjulpet til Sverige, – […]

På job ved Glyngøre Fiskeindustri på vaks-tabletter

Mange fra Skive har arbejdet i kortere eller længere tid i fiskeindustrien i Glyngøre. Det var i starten svært at organisere pigerne derude. Det var ikke ualmindeligt, at piger fra Skive i perioder tog arbejde på fiskeindustrien i Glyngøre. Firmaet betalte for togturen med Sallingbanen eller satte en bus ind. Det var derfor naturligt, at […]