Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Læren af 1864 – hovmod eller ydmyghed

Billedet er fra Historiecenter Dybbøl Banke under en skoletur til Sønderjylland i 1993 med en klasse fra Nykøbing Mors. Morsø Kommune stod dengang som ejer af en tidligere landsbyskole i Bjolderup nær den dansk-tysk grænse. Man aner heri en nostalgi for tidligere tiders nationalromantik. På lejrskolen hang ånden fra 1864 og genforeningen i 1920 i […]

Ægpigernes fagforening

Kvindeligt Arbejderforbunds afdeling i Skive var ved stiftelsen og mange år frem først og fremmest ægpakkernes fagforening. Byen havde dengang 4 ægpakkerier. I 30’erne begyndte kvinderne at markere sig indenfor arbejderbevægelsen både fagligt og politisk. I april 1937 blev der indenfor socialdemokratiet startet et kvindeudvalg og i efteråret samme år fik Husligt Arbejderforbund en lokal […]

Razzia i Skive – kommunisterne stak af

Billedet her er i forhold til overskriften misvisende. Henry Hede stak nemlig ikke af, han var måneder forud allerede blevet taget tilbage i 1944. Det er fra Gestapos arkiv, det blev givet til hans familie af englænderne efter krigen. Anden gang Gestapo slog hårdt ned på modstandsbevægelsen på Skive-egnen var den 9. januar 1945. I […]

Boligforeningen Skive

Den 11. april 1914 stiftedes byens første boligforening. Det skete på initiativ af byrådsmedlem og redaktør H. P. Hansen, “Skive Socialdemokrat”. Bestyrelsen bestod af 3 byrådsmedlemmer. Foreningen byggede i efteråret 1914 ejendommen Havnevej 19, hvor der blev plads til 12 små arbejderboliger. Byggeriet blev sikret af 23 garanter, der hver hæftede for 100 kr, og […]

Stiftelser og alderdomshjem i Skive

Tilbage i tiden var retten til en bolig ikke nogen menneskeret. Fattighuset på Resenvej var skræmmeeksempel på, hvor galt det kunne gå ældre, syge, enlige kvinder og andre, der ikke kunne forsørge sig selv, og som savnede slægtninge, der kunne sikre dem tag over hovedet. Før og omkring århundredskiftet (år 1900) blev der bygget flere […]

Et sendebud fra Viborg til Dueholm

Set på lang afstand skete historiske begivenheder over en nat. Set i samtiden oplevedes de ofte meget anderledes. En lille historie omkring en gård på Fur, tumulter i Viborg og det tidligere Dueholm Kloster illustrerer dette. I 1530 stoppede protestantiske opløb den katolske gudstjeneste i Viborg. Byen have et meget stort antal kirker og kloster, […]

Vestergade 7 en købmandsgård i forfald

Mangen en gammel bygning i den sydlige del af Skives bykerne måtte lide som følge af den byplanlægning, der havde kendetegnet bystyret fra 30’erne og frem til op i 70’erne. Et af de sidste ofre for denne udvikling var Vestergade 7, som efter mange års misrøgt i 1980’erne blev genstand for en byfornyelsesbeslutning, hvorefter den […]

Vaskekonerne holder møde

I 1890’erne startedes en række fagforeninger i Skive. Kvinderne fik ikke nogen fagforeningen, men et enkelt møde for vaskekoner forargede den konservative avis. Den ældste afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund blev stiftet i af vaske- og rengøringskoner i København i 1885. Forbundet blev først stiftet i marts 1901, dengang med afdelinger i Randers, Svendborg, Køge, Næstved […]

Medborgerhuset i Skive de første år

Det var lige fra starten typisk for Medborgerhuset, at der var to brugergrupper, som kun i nogen grad overlappede hinanden. På den ene side er husets faciliteter, møderum og trykkeri blevet benyttet af en lang række foreninger og interessegrupper. På den anden side har huset i sig selv været ramme om aktiviteter, som Medborgerhuset selv […]

Rødding, – en by med nationalgrundtvigiansk historie

Rødding har for mig været en by i Salling. Det sted, der har været landsbyen nær borgen Spøttrup. Den Rødding kunne undervejs have mistet sit navn, da nogle engang hellere ville kalde byen for Spøttrup. Men nu mødte jeg også et andet Rødding – et mere kendt Rødding i Sønderjylland. En by med et bibliotek, […]