Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

I toget til Viborg uden at vide om han skulle i krig

I forhold til den største del af menneskeligheden har vi her i Danmark reelt levet i lykkelig uvidenhed omkring krigens rædsler siden 1864. For Danmarks vedkommende var den tyske besættelse 1940 – 1945 naturligvis ganske ubehagelig, men set i forhold til den egentlig krigsførelse, der foregik andre steder, slap danskerne billigt. Efter 1864 indtog vi […]

Konsulinde krævede lavere betaling for skolerengøring

I nutiden handler det ofte om udlicitering, når der skal lægges pres på de ansatte i den offentlige sektor. I fortiden var der også forskellige bud – her en lille fortælling, bl.a. om en konsulinde, der mente at “rengøring er nu engang rengøring”, hvorfor timelønnen efter hendes vurdering ikke skulle være særlig høj. Murermester beklagede […]

På job ved Glyngøre Fiskeindustri på vaks-tabletter

Mange fra Skive har arbejdet i kortere eller længere tid i fiskeindustrien i Glyngøre. Det var i starten svært at organisere pigerne derude. Det var ikke ualmindeligt, at piger fra Skive i perioder tog arbejde på fiskeindustrien i Glyngøre. Firmaet betalte for togturen med Sallingbanen eller satte en bus ind. Det var derfor naturligt, at […]

Ægpigernes fagforening

Kvindeligt Arbejderforbunds afdeling i Skive var ved stiftelsen og mange år frem først og fremmest ægpakkernes fagforening. Byen havde dengang 4 ægpakkerier. I 30’erne begyndte kvinderne at markere sig indenfor arbejderbevægelsen både fagligt og politisk. I april 1937 blev der indenfor socialdemokratiet startet et kvindeudvalg og i efteråret samme år fik Husligt Arbejderforbund en lokal […]

Ove Hove – boligminister 1977 – 1978

I tidligere tider havde Danmark en boligminister – det kunne man ønske sig igen. Blandt disse var der faktisk en del, der udsprang af lejer- og boligbevægelsen. En af disse var Ove Hove, der startede ud i Skive – før han senere flyttede østover. I f.m. Arbejdernes Andelsboligforening i Skive jubilæum i 1992 talte jeg […]

Razzia i Skive – kommunisterne stak af

Billedet her er i forhold til overskriften misvisende. Henry Hede stak nemlig ikke af, han var måneder forud allerede blevet taget tilbage i 1944. Det er fra Gestapos arkiv, det blev givet til hans familie af englænderne efter krigen. Anden gang Gestapo slog hårdt ned på modstandsbevægelsen på Skive-egnen var den 9. januar 1945. I […]

Boligforeningen Skive

Den 11. april 1914 stiftedes byens første boligforening. Det skete på initiativ af byrådsmedlem og redaktør H. P. Hansen, “Skive Socialdemokrat”. Bestyrelsen bestod af 3 byrådsmedlemmer. Foreningen byggede i efteråret 1914 ejendommen Havnevej 19, hvor der blev plads til 12 små arbejderboliger. Byggeriet blev sikret af 23 garanter, der hver hæftede for 100 kr, og […]

Stiftelser og alderdomshjem i Skive

Tilbage i tiden var retten til en bolig ikke nogen menneskeret. Fattighuset på Resenvej var skræmmeeksempel på, hvor galt det kunne gå ældre, syge, enlige kvinder og andre, der ikke kunne forsørge sig selv, og som savnede slægtninge, der kunne sikre dem tag over hovedet. Før og omkring århundredskiftet (år 1900) blev der bygget flere […]

Vestergade 7 en købmandsgård i forfald

Mangen en gammel bygning i den sydlige del af Skives bykerne måtte lide som følge af den byplanlægning, der havde kendetegnet bystyret fra 30’erne og frem til op i 70’erne. Et af de sidste ofre for denne udvikling var Vestergade 7, som efter mange års misrøgt i 1980’erne blev genstand for en byfornyelsesbeslutning, hvorefter den […]

Vaskekonerne holder møde

I 1890’erne startedes en række fagforeninger i Skive. Kvinderne fik ikke nogen fagforeningen, men et enkelt møde for vaskekoner forargede den konservative avis. Den ældste afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund blev stiftet i af vaske- og rengøringskoner i København i 1885. Forbundet blev først stiftet i marts 1901, dengang med afdelinger i Randers, Svendborg, Køge, Næstved […]